خرید فروش و قیمت خودرو

چهاررقمی،شمسی یا میلادی

برحسب میلیون تومان

کیا , اپتیما | 2015

4 ماه پیش
2015، کارکرد 90,000
قهوه ای بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , اپتیما | 2017

5 ماه پیش
2017، کارکرد 99,000
مشکی دو لکه رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1396

6 ماه پیش
1396، کارکرد 110,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1398

6 ماه پیش
1398، کارکرد 15,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , اسپورتیج | 2014

6 ماه پیش
2014، کارکرد 200,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , سراتو | 2016

6 ماه پیش
2016، کارکرد 81,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1397

6 ماه پیش
1397، کارکرد 40,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , اپتیما هیبرید | 2018

7 ماه پیش
2018، کارکرد -
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , اپتیما هیبرید | 2018

10 ماه پیش
2018، کارکرد -
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالى
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1397

10 ماه پیش
1397، کارکرد 35,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالى
توافقی

کیا , سراتو | 2016

1 سال پیش
2016، کارکرد 60,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالى
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1394

1 سال پیش
1394، کارکرد 90,000
سرمه ای بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , اسپورتیج | 2014

1 سال پیش
2014، کارکرد 110,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالى
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1397

1 سال پیش
1397، کارکرد 20,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , اسپورتیج | 2011

1 سال پیش
2011، کارکرد 80,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

گوش به زنگ

جدیدترین آگهی های خودروی مورد نظر برای شما ارسال خواهد شد.

از طریق ایمیل / پیامک /پارکینگ پروفایل

×

متاسفانه جستجو عبارت “ a ” نتیجه ای در بر نداشت!