خرید فروش و قیمت خودرو

چهاررقمی،شمسی یا میلادی

برحسب میلیون تومان

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1396

1 سال پیش
1396، کارکرد 110,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1398

1 سال پیش
1398، کارکرد 15,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1397

1 سال پیش
1397، کارکرد 40,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1397

1 سال پیش
1397، کارکرد 35,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالى
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1394

1 سال پیش
1394، کارکرد 90,000
سرمه ای بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1397

1 سال پیش
1397، کارکرد 20,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1398

1 سال پیش
1398، کارکرد 20,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1397

1 سال پیش
1397، کارکرد 30,000
خاکستری بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1397

1 سال پیش
1397، کارکرد 30,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

کیا , سراتو (مونتاژ) | 1396

1 سال پیش
1396، کارکرد 50,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

گوش به زنگ

جدیدترین آگهی های خودروی مورد نظر برای شما ارسال خواهد شد.

از طریق ایمیل / پیامک /پارکینگ پروفایل

×

متاسفانه جستجو عبارت “ a ” نتیجه ای در بر نداشت!