خرید فروش و قیمت خودرو

چهاررقمی،شمسی یا میلادی

برحسب میلیون تومان

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2016

3 ماه پیش
2016، کارکرد 74,000
نوک مدادی بدون رنگ
فارس شهر شيراز ایمان شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2017

11 ماه پیش
2017، کارکرد 20,000
قهوه ای بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2015

11 ماه پیش
2015، کارکرد 90,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2017

11 ماه پیش
2017، کارکرد 20,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2015

11 ماه پیش
2015، کارکرد 70,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2017

11 ماه پیش
2017، کارکرد 50,000
قهوه ای بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2017

1 سال پیش
2017، کارکرد 40,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
1,800,000,000 تومان

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2016

1 سال پیش
2016، کارکرد 50,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2016

1 سال پیش
2016، کارکرد 60,000
سفید بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2017

1 سال پیش
2017، کارکرد 40,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2008

1 سال پیش
2008، کارکرد 150,000
سرمه ای بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2016

1 سال پیش
2016، کارکرد 60,000
مشکی بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

هیوندای , سانتافه (ix45) | 2017

1 سال پیش
2017، کارکرد 50,000
قهوه ای بدون رنگ
فارس شهر شيراز همت شمالی
توافقی

گوش به زنگ

جدیدترین آگهی های خودروی مورد نظر برای شما ارسال خواهد شد.

از طریق ایمیل / پیامک /پارکینگ پروفایل

×

متاسفانه جستجو عبارت “ a ” نتیجه ای در بر نداشت!